Unser Team

Peter Tschannen
Geschäftsführer
Tel.: +41 31 869 24 91
Mail: peter.tschannen(at)tid-cad.ch

Gerhard Frutig
Stv. Geschäftsführer, Technische Redaktion
Tel.: +41 31 879 50 34
Mail: gerhard.frutig(at)tid-cad.ch

Henrik Pfister
Verkaufsleiter
Tel.: +41 31 879 50 31
Mail: henrik.pfister(at)tid-cad.ch

Phan Ullmann
Illustration, Grafik, Konstruktion
Tel.: +41 31 879 50 37
Mail: phan.ullmann(at)tid-cad.ch

Heinz Zimmermann
Projektleiter, Leiter Grafik, Technische Redaktion
Tel.: +41 31 879 50 38
Mail: heinz.zimmermann(at)tid-cad.ch

Peter Ritler
CE-Sachverständiger, Sicherheitsthemen
Tel.: +41 31 879 50 32
Mail: peter.ritler(at)tid-cad.ch

Mathias Preuße
Technische Redaktion, Projektleiter
Tel.: +41 31 879 50 33
Mail: mathias.preusse(at)tid-cad.ch

Mathias Widmer
Technische Redaktion, Projektleiter
Tel.: +41 31 879 50 35
Mail: mathias.widmer(at)tid-cad.ch

Marcel Samuel
Technische Redaktion
Tel.: +41 31 879 50 39
Mail: marcel.samuel(at)tid-cad.ch

Daniel Jungo
Technische Redaktion
Tel.: +41 31 879 50 32
Mail: daniel.jungo(at)tid-cad.ch

nach oben